Bejegyzések

Asser:Alfred angolszász király élete

Nagy Alfred angolszász király (871-899) a középkor történetének egyik legnagyobb uralkodója.Sikeresen harcolt belső ellenfelei ellen,s eredményesen lépett fel az immár egyesült országra támadó külső hódítók-dánok,vikingek-ellenében is.
Asser életrajzi könyve azonban mégsem ezeket a vonásait emeli ki Alfred király életének. Hanem az istenfélelmet és a jegyességet. Asser interpretációjában Alfred,Anglia királya egyúttal az egyetemes keresztény egyház támogatója is. Ő az az uralkodó,aki éjjel s nappal bölcsességért imádkozik. Ő az,aki sanyargatja magát,mert nem bír nemi vágyaival. Ő az,aki folyamatosan műveli magát a tudományokban,annak ellenére,hogy erőteljes hátránnyal indul,mivel tizenkét éves koráig nem tud írni-olvasni. S végül,de nem utolsósorban:Nagy Alfred,Anglia királya minden szerzett javának felét a keresztény egyháznak ajanlja fel. Ez utóbbi információ valóságtartalmában a hozzáértő történészek alaposan kételkednek...
Asser nem valódi életrajzot írt-pedig megtehette volna,hi…

Romsics Ignác (szerk.):Integrációs törekvések Közép-és Kelet-Európában a 19. és 20. században

A Romsics Ignác által szerkesztett tanulmánykötet tulajdonképpen eszmetörténeti kudarcok számbavétele. Mert azoknak a pilitikai gondolkodóknak tervei,akik Közép- és Kelet-Európa államait és népeit akarták integrálni,mind papíron maradtak. Sem a pánszlávoknak,sem a páneurópstáknak,sem a Habsburg-birodalom föderatív átalakulását szorgalmazóknak,sem a szovjeteknek nem sikerült véghezvinniük az integráció bravúrját.
A könyvben 5 tanulmányt olvashatunk,mind nagyon alapos,objektivitásra törő történettudományi alkotás. Romsics Ignác a 19. századi és 20. század eleji integrációs törekvésekkel foglalkozik. Diószegi László sorra veszi azokat a gazdasági integrációs elméleteket,melyek az 1929-1933-as nagy világgazdasági válság időszakában születtek. Bán D. András a második világháború alatti és utáni föderációs és konföderációs elképzeléseket tárgyalja tanulmányában. Pritz Pál a második világháborús német elképzelésekkel foglalkozik. Márer Pál pedig a hidegháborús keleti blokk integratív erejét…

Benkő László:Tatárjárás. A Végső Tenger

Benkő László történelmi regénytrilógiájának végső kötete elképesztő izgalmakat nyújt- mindemellett olyan történelmi ismeretekkel ajándékozza meg az Olvasót, melyet az iskolai tankönyvek soha nem tudnak, talán nem is akarnak, a nagyközönség felé közvetíteni.
A könyv címének megértéséhez: Végső Tenger, mongol szemmel nézve, az a hatalmas víztömeg, amit ma Atlanti-óceánnak hívunk.

Az 1230-as-1240-es évek fordulóján járunk. Közel a tatár, de a magyar urak nagy része még mindig úgy tesz, mintha nem létezne veszély. Inkább a királyi udvarban igyekeznek maguknak minél zsírosabb zsákmányt találni. Az ország mindennapi életét a kunok teszik nehézzé. IV. Béla, az ekkoriban még igencsak ifjú és dölyfös király azért fogadta be a kunokat, mert azt gondolta, hasonló harcmodoruk révén, visszaverhetik a mongolok támadását. Csakhogy a félnomád kun lakosság konfliktusba kerül a letelepedett életmódot élő magyar lakossággal...Köteny kun vezért a király biztonságba helyezi, nehogy a féltékeny magyar ura…

Francine Rivers:Mikor a sófár zeng

Francine Rivers könyvét minden keresztény vezetőnek, legyen az lelkész, pap, tanító, presbiter vagy bármi, el kellene olvasni. Elsősorban nekik ajánljuk ezt a nagyszerű regényt.
A Mikor a sófár zeng című könyv főhősei- egy gyülekezet tagjai. A Centerville-i Keresztény Közösség haldoklik, a tagok már bőven hatvan fölött vannak, ráadásul Hank, az addigi prédikátor, szívinfarktust kap, és a továbbiakban me tudja ellátni feladatát.
Samuelnek, az egyik presbiternek, az az ötlete támad, hogy hozni kellene egy fiatalabb lelkészt. Az idős presbiterek eleinte ellenkeznek, aztán nagy nehezen belenyugszanak a változtathatatlanba. Örömük fokozódik, amikor kiderül, hogy az új pásztor nem más, mint Paul Hudson, a híres tévés prédikátor, David Hudson fia.
Eleinte mindenki örül Paul szolgálatának. Ám Paul beleesik abba a csapdába, melybe oly sokan és annyiszor beleestek már: Isten Igéjéből kizárólag a bővelkedésre vonatkozó részek érdeklik. Gyűlik a pénz, épülnek az ingatlanok, jönnek az új tagok, …

Vaszary Gábor:Hárman egymás ellen

Vaszary Gábor könyve inkább irodalomtörténeti értékű,semmint a 21.század fiataljainak szívből ajánlott olvasmány. A Hárman egymás ellen úgy indul,mint egy ifjúsági regény. A cselekmény színhelye a Balaton,idő:valamikor a két világháború között. Két kiskamasz fiú különböző pajkosságokat követ el. Benedvesítik a mólót,hogy a fürdőzni szándékozó tisztes-és sokszor igencsak kövér-polgáremberek és polgárasszonyok belecsússzanak a vízbe,igen különös pózokban. Kincset keresnek a Balaton alján. Az ágydeszkákból vitorláshajót barkácsolnak.
Ahogy telnek a hetek,a kiskamaszokból már kész fiatalemberek lesznek. És persze megjelenik a "szívügy",ami átmenetileg egymás ellen fordítja hőseinket. De megjelennek a sötét veszélyek is. Elhatározzák ugyanis,hogy pénzt vesznek kölcsön egy uzsorástól,és abból Amerikába szöknek.
A történet vége sejthető.
Érdemes ezt a könyvet társadalomtörténeti szemmel olvasni. A Balaton és vidéke ugyanis ekkor kezdett üdülőövezetté válni,s Vaszary Gábor könyve r…

Benkő László:Tatárjárás.Két lélek egy testben

A 21.század magyar könyvészetének sikerműfaja a történelmi regény. Nem is csoda. Ha olyan színvonalú alkotások, mint Benkő László Tatárjárás-trilógiája, kínálják magukat olvasásra, akkor bizony a magyar közönség választása jó. A Tatárjárás-trilógia ugyanis- melynek második kötete a Két lélek egy testben- igazi remekmű.
A történet ott folytatódik, ahol az első kötet abbamaradt, ennek ellenére önálló műként is olvasható. Főhős és narrátor a mongol udvarban kiképzett kém, Berény, aki kalandos úton eljutott Magyarországra
Felesége,Melia otthon ül, és várja haza urát, ehelyett csak Ilyés, a szolga érkezik, ziláltan, véresen. Elmondja, hogy megtámadták őket, ura pedig leesett egy szakadékba. Melia legalább férje holttestét meg akarja találni, ezért elmennek a szolgával, a szakadékhoz, ahol is megtalálják az áldozat lovát, benne nyílvesszővel.  Az asszony úgy látja, a nyílvesszők hasonlítanak ahhoz, amelyeket a szolga használ. Gyilkossággal vádolja meg Ilyést, aki elmenekül.
Az asszony egye…

Sarkadi Imre:Száz éve Segesvárnál

Erről a könyvről részletesebb ajánlót a későbbiekben olvashatnak. Elöljáróban annyit, hogy a lassan, sajnos, az irodalmi kánonból kikerülő ,ámde remek tehetségű Sarkadi Imre egyik, nem éppen  elfelejtett , de azért ritkán emlegetett művéről van szó. A cím természetesen utalás a magyar történeti köztudatban leginkább Petőfi Sándor haláláról ismert segesvári csatára.
A Száz éve Segesvárnál nem tartozik Sarkadi Imre legismertebb művei közé, de mindenképpen fontos része kultúránknak, érdemes elolvasni. Legkönnyebben a Magvető Könyvkiadó Rare sorozatában megjelent példány szerezhető be, antikváriumokból.